– Rapporten er ris til hele Stortinget


Rapporten er ris til hele Stortinget – itromso.no
Rapporten er ris på baken til hele Stortinget! Selv med protester fra både fiskerne og miljøorganisasjonene så har de lukket øynene for det som har skjedd, sier hun.


Ris på rumpa til hele stortinget – Kyst og Fjord
Ris på rumpa til hele stortinget. … – Feies til side Natur og Ungdom er opptatt av kystens kår og mener at rapporten avdekker at levende kystsamfunn og bærekraftig fangst gang på gang har blitt feid til side til fordel for økt lønnsomhet for rederne.


Skriftlig spørsmål – stortinget.no
Begrunnelse Rogfast er en av de svært kostbare prosjektene i Fergefri E39. Det er avgjørende for tilliten til de offentlige myndigheter at behandlingen av slike prosjekter blir korrekte fra planlegging via proposisjon og vedtak i stortinget til gjennomføring og kostnadskontroll under veis.


Sterke reaksjoner på Riksrevisjonens rapport – Ap krever …
– Riksrevisjonen gir ris på rumpa til hele Stortinget. … (Frp), mener det ikke er mye overraskende i rapporten. Han ser at det har vært utfordringer innenfor næringen, men påpeker også at …


PDF Dokument 5 – stortinget.no – stortinget.no
bygg og anlegg. Også i årets rapport til Stortinget, er det særskilt grunn til å peke på disse utfordringene. For de vernepliktige er kasernestandarden i fokus. For de ansatte og medflytterne er tjenesteboliger i fokus. I tillegg er det store kontraster hva gjelder idrettsbygg, velferdsbygg, vedlikeholdshaller, garasjer og flerbrukshaller …


Sak – stortinget.no – stortinget.no
Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om rapport fra Stortingets granskingskommisjonen for brannen på Scandinavian Star. Stortinget traff følgende vedtak, mot stemmen fra representanten for Rødt: “Stortinget viser til de konklusjoner som fremkommer i granskingskommisjonens rapport. Stortinget vil videre uttrykke stor medfølelse med de overlevende og …


Skriftlig spørsmål – stortinget.no
Er det slik at regjeringen fremdeles vurderer å legge et deponi til Dalen gruver i Brevik, til tross for kommunens entydige nei til et deponi for farlig avfall, Norcems klare nei til samdrift og den såkalte ekspertgruppen nedsatt av regjeringens klare anbefaling om å ikke legge et deponi til Dalen gruver i Brevik?


Skriftlig spørsmål – stortinget.no
Til tross for tydelige tilbakemeldinger i rapporten om de selvforvaltende universitetene sine erfaringer med samarbeid med Statsbygg, mener statsråden i svarbrev på Representantforslag 66 S (2019-2020) at det er for tidlig å ta stilling til forvaltningsspørsmålet nå. Hvilken informasjon er det statsråden for forsknings- og høyere utdanning trenger for å ta endelig stilling til hvor …


PDF Riksrevisjonens oppflging av forvaltningsrevisjoner som er
Til Stortinget Riksrevisjonen legger med dette fram Dokument 3:1 (2019-2020) Riksrevisjonens oppflging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget. Riksrevisjonen flger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre r etter at sakene er behandlet. Dersom det ikke er gjort ndvendige endringer etter tre r, blir saken … Hele prosessen …


Rapport: Målutvelgelse hos politisk motiverte trusselaktører
I rapporten presenteres et generisk rammeverk for å vurdere hvor attraktivt et objekt er å ramme med en terrorhandling. Rammeverket tar kun utgangspunkt i trusselaktørenes motiver. Rammeverket vil være et bidrag i en sikringsrisikoanalyse, men erstatter ikke en helhetlig sikringsrisikovurdering for en virksomhet.