Vokter grensene til sjøs i påsken


Vokter grensene til sjøs i påsken
Vokter grensene til sjøs i påsken. Politiet, Tolletaten og Forsvaret ved Kystvakta vil være synlig tilstede i Ytre Oslofjord i løpet av påsken. Silje Lunde Krosby.


Vokter grensene til sjøs (TV2)
Vokter grensene til sjøs Politiet, Tolletaten og Kystvakta vil være synlige i Ytre Oslofjord i løpet av påsken. De skal bidra til sikkerhet på sjøen, og å sørge for at færrest mulig reiser til Sverige.


PDF FOTOREPORTASJE Vokter grensen til sjøs
Vokter grensen til sjøs Norske tollere har også ansvaret for grensen på sjøen. De dukker opp i full fart for å avsløre smuglere. SIDE 6 TEMA FOTOREPORTASJE. For litt over to måneder siden startet jeg i jobben som tolldirektør. Denne første tiden har jeg benyttet til å gjøre


Coronakrisen – Hva er lov i påsken? – DinSide
Coronatiltakene har ført til alt fra forbud til oppfordringer om å omgås andre minst mulig. Dette igjen gjør at mange er usikre på hva man kan ta seg til av aktiviteter – ikke minst i påskeferien, som i år blir ganske annerledes enn hva vi er vant til. Nå tar matbutikkene påskegrep Vi har …


Dette har du lov til å gjøre i påsken
Justis- og beredskapsministeren begynte torsdagens pressekonferanse med å ta for seg hva som er lov og ikke lov til å gjøre i påsken. … en grense for hvor rigid man skal … til sjøs gjør …


Vokter Norges nordligste grense – Forsvaret
Svalbardtraktaten har en bestemmelse om at borgere av traktatpartnerne skal ha lik rett til å fiske, og flere land mener at bestemmelsen om likebehandling også gjelder i fiskevernsonen. Dette avviser Norge. I traktaten står det klart at retten bare gjelder i territorialfarvannet, det vil si ut til 12 nautiske mil.


Nye fartsregler til sjøs – NRK Sørlandet – Lokale nyheter …
Til sommeren må du sakke farten i båten. Kristiansand får ny fartsgrense til sjøs. Fra 1. mai til 31. august er det ikke lov å kjøre fortere enn fem knop innenfor 50 meter fra land.


Vil senke promillegrensa på sjøen – NRK Sørlandet – Lokale …
Vil senke promillegrensa. Statistikk fra Sjøfartsdirektoratet viser at minst ti av totalt 29 personer som omkom i fritidsbåt i 2017, var alkoholpåvirket.. Det er en økning på over 50 prosent …


Øst – Vi må fortsette dugnaden – Politiet.no
Blant politiets oppgaver i krisen er å håndheve smittevernreglene. Det gjøres blant annet gjennom styrket tilstedeværelse på grensen, både på Oslo lufthavn, på grensen mot Sverige – og til sjøs. I påsken vil politiet være synlige og tilgjengelige, for å gi råd og veiledning om hva som er lov og ikke. Forelegg og bøter


Heimevernet fortsetter kontroll på Riksgrensen: Ingen …
Heimevernet fortsetter kontroll på Riksgrensen: Ingen dagstur til hytta i påsken. Har du fritidsbolig i Sverige må du belage deg på 14 dagers karantene dersom du drar på dagstur til hytta. SAMARBEID: … Vokter grensen mot Sverige for første gang siden 1905.
diagnostic code reader